Mgr. Ludmila Pelikánová

podpora výuky ZŠ Chrast

8B aktuální testy a požadavky

13./14.6. písemný závěrečný test: minulé časy, nepravidelná slovesa, slovní zás.k lekci 3, poslech/čtení s porozuměním. Test bude v úpravě pro dyslektickou i nedyslektickou skupinu. 

12.5. test - překlad vět - minulý čas průběhový

28.4. písemná práce - test lekce 2: will vs.going to, téma "vesmír", fráze z "everyday English" atd.

7.4. test na věty v budoucím čase - pomocí "will"

Souhrnný test z lekce 1 3.3. - minulý čas, slovní zásoba téma rodina, nepravidelná slovesa, poslech, čtení s porozuměním

test slovíčka 10.3. 2A