Mgr. Ludmila Pelikánová

podpora výuky ZŠ Chrast

8A aktuální testy a požadavky

14.6. závěrečný písemný test: nepravidelná slovesa - všechna, předpřítomný vs. minulý čas, minulé časy (prostý vs.průběhový), slovní zás.lekce 5, poslech/čtení s porozuměním. Převážně půjde o překlad vět - rozlišení časů a správný překlad. 

17.5. slovíčka 5AB test

3.4. písemná práce - test lekce 4: a/an/the, navigace na mapě, členy před názvy míst, atd.

15.3. začínáme probírat téma Velká Británie - budeme ústně zkoušet.

15.3. test - slovíčka 4A