Mgr. Ludmila Pelikánová

podpora výuky ZŠ Chrast

7AB aktuální testy a požadavky

10.6. závěrečná písemná práce: stupňování příd.jmen, porovnávání, slovní zásoba, poslech/čtení sporozuměním

4.5. písemná práce - test z lekce 4: členy, jídlo, some/any, počitatelná a nepočitatelná podst.jm.

25.4. test slovíčka 4D culture

1.4. test slovíčka 4A

Probíráme jídlo a nápoje + členy před podst.jm.

Probíráme minulý čas - kladná věta, záporná a otázka, nepravidelná slovesa

11.3. test ze slovíček lekce 3 - culture

14.3. zkoušíme rozhovory na téma - "jak jsi se měl na dovolené"

18.3. písemná práce z lekce 3 - zaméřená na téma prázdniny/dovolená, minulý čas prostý