Mgr. Ludmila Pelikánová

podpora výuky ZŠ Chrast

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK

V rámci pololetí žák získá minimálně 5 známek obzvláště z: mluvení na určené téma, ústního projevu, slovní zásoby a poslechu.

Základní probíraná témata jsou uvedena v ŠVP. Další témata jsou volbou dětí.

Pro další informace viz. AJ 9. ročník.