Mgr. Ludmila Pelikánová

podpora výuky ZŠ Chrast

INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK

PLÁN UČIVA NA ŠKOLNÍ ROK

- zvuková a grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky

- slovní zásoba pro různé tematické okruhy

- kalendářní rok, svátky, roční období, aj. (viz.ŠVP)

- základní gramatické struktury (stejné s AJ1)

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Vzhledem k časové dotaci AJ2 budeme od žáků vyžadovat minimálně 8 známek za pololetí.

Způsob hodnocení se shoduje s AJ1.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)

Průběh vzdělávání žáka je přizpůsoben jeho individuálním potřebám doložených ve zprávě z PPP (pedagogicko - psychologické poradny). Učitel volí takové metody výuky, aby žák se SVP mohl úspěšně dosáhnout požadovaných cílů. Žáci se SVP jsou hodnoceni s ohledem na jejich individuální zvláštnosti uvedené ve zprávě z PPP a v souladu s pokyny pro hodnocení uvedené MŠMT.

POŽADAVKY NA ŽÁKA

Žák je povinen přepisovat si průběžně slovíčka k lekcím do sešitů tomu určeným. Obzvláště potom žáci se SVP a IVP, kteří obvykle potřebují věnovat více úsilí grafomotorice a grafické podobě jazyka.

KONZULTACE

Konzultace pro rodiče je možná po předchozí domluvě. Děti mohou docházet obvykle:

úterý - od 14.45

středa - od 13.30

čtvrtek - od 13.15

 V jiné dny pouze po domluvě. 

KONTAKT: so.lid@post.cz